forex trading logo

O projekcie

W Gminie Drezdenko rozpoczęła się realizacja projektu partnerskiego

„ AKADEMIA SUKCESU”

(w skład wchodzi  Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej z Ośrodkiem Regionalnym

w Zielonej Górze oraz Gmina Drezdenko).


Szkoła Podstawowa w Niegosławiu przystąpiła do projektu we wrześniu 2013 roku.

W szkole uczniowie maja okazję do rozwijania swoich zainteresowań

i pasji podczas zajęć:

  • muzycznych,
  • plastycznych,
  • z języka polskiego,
  • historii,
  • matematyki,
  • przyrody.

Źródła finansowania:

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych

i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych

w systemie oświaty”,  poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych

uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic

w jakości usług edukacyjnych”.

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych

sześciu szkół z gminy Drezdenko oraz pokonywanie barier edukacyjnych

poprzez realizację programów rozwojowych w ramach zajęć pozalekcyjnych

i pozaszkolnych.

W ramach zajęć będą organizowane jednodniowe wyjazdy edukacyjne,

które pozwolą wykształcić poprawne postawy społeczne  i obywatelskie.

Kontakt z kulturą własnego kraju podczas wyjazdów wpłyną na kształtowanie osobowości młodych obywateli.

Wprowadzenie innowacyjnych metod prowadzenia zajęć,

nowego sprzętu oraz ciekawych pomocy dydaktycznych pobudzi ciekawość i chęć do udziału uczniów.

Zajęcia muzyczne- prowadząca: Renata Kozłowska

Zajęcia plastyczne- prowadząca: Danuta Przybysz


Zajęcia z historii- prowadząca: Anna Hajbowicz-Dukaczewska

Zajęcia z języka polskiego- Anna Hajbowicz-Dukaczewska

Zajęcia z przyrody- Krzysztof Jaśków


Wyjazd na basen

Uczniowie naszej szkoły, w ramach projektu: "AKADEMIA SUKCESU"

rozwijali oraz doskonalili swoje umiejętności pływania na basenie,

w Gorzowie Wlkp.


 

 

Szukaj
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: blog hosting top famous people Valid XHTML and CSS.