forex trading logo

 

Plan spotkań z rodzicami- 2015/2016

Termin

Tematyka

Wrzesień 15.09.2015r.

godz. 16:00

 

1. Zebrania klasowe:

a) we wszystkich klasach:

- wybory trójek klasowych ( tajne ),

- reprezentant do Rady Rodziców,

- kalendarz roku szkolnego 2015/2016,

- informacje zamieszczane na szkolnej stronie internetowej i tablicy informacyjnej dla rodziców i e-gazetce

- dowozy, dożywianie, organizacja świetlicy

- oferta zajęć  dodatkowych

- wymagania edukacyjne z przedmiotów na poszczególne oceny,

- organizacja Zakończenia Lata

- wnioski

b) dodatkowo dla kl. I i 05

- kl. I sprawy związane z podręcznikami

-  Statut Szkoły i WSO

- kontrakt z rodzicami

- odbieranie dzieci poniżej 7 roku życia

c) dodatkowo dla  kl. VI

- wnioski rodziców  o dostosowanie wymagań dla dziecka na sprawdzian zewnętrzny

- terminy związane z procedurą sprawdzianu zewnętrznego

2. Spotkanie Rady Rodziców

a) wybory prezydium i komisji rewizyjnej

b) zaopiniowanie harmonogramu działań wychowawczych i profilaktycznych

c) przedstawienie Planu Nadzoru Pedagogicznego

d) zaopiniowanie propozycji  dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno –

- wychowawczych

e) prace, które zostały zakończone i propozycje na bieżący rok szkolny

Październik

22.10.2015r.

godz. 16:00

czwartek

 

  1. Spotkanie z pracownikiem PPP  Drezdenko:

Człowiek radosny, gdy kręgosłup prosty

Listopad

19.11.2015r.

godz. 16:00

czwartek

Drzwi otwarte

  1. Indywidualne rozmowy z rodzicami
  2. Wspomaganie dziecka w pokonywaniu trudności i odnoszeniu sukcesów- określanie mocnych stron dziecka.

 

Terminy wystawienia ocen:

- przewidywanych do 14 grudnia 2015r.

- semestralnych do 12 stycznia 2016r.

Grudzień

17.12.2015r.

godz. 16:00

czwartek

  1. Oceny przewidywane
  2. Uczniowie zagrożeni ocenami niedostatecznymi

3. Sprawy bieżące

4. Wnioski rodziców

5. Spotkanie z pracownikiem PPP  Drezdenko

Jak przygotować dzieci do pierwszej klasy ?– dla „0”

Styczeń

14.01.2016r.

godz. 16:00

czwartek

Zebranie ogólne

1. Co robiliśmy w I semestrze – prezentacja

2. Aukcja prac uczniowskich

3. Spotkanie z Radą Rodziców

4. Spotkanie z pracownikiem PPP Drezdenko

Moje dziecko w sieci- na co zwrócić uwagę odnośnie zagrożeń związanych z Internetem?

Zebrania klasowe

1. Wyniki klasyfikacji za I semestr

2. Realizacja zadań wychowawczych, profilaktycznych i dydaktycznych               
w klasach(sukcesy i porażki)

3.  W kl. VI przygotowanie uczniów do sprawdzianu zewnętrznego, omówienie procedur.

Marzec

17.03.2016r.

godz. 16:00

czwartek

Drzwi otwarte

1.Indywidualne rozmowy z rodzicami .

2. Problem otyłości u dzieci w wieku szkolnym 0- III

3. Spotkanie z pracownikiem PPP Drezdenko

Dopalacze – na co zwrócić uwagę?

 

Terminy wystawienia ocen:

1) przewidywanych  do 22 maja 2015r.

1)       rocznych do 22 czerwca 2015r.

 

Maj

19.05.2016r.

godz. 16:00

czwartek

1. Przewidywane  oceny roczne dla uczniów.

2.Uczniowie zagrożeni niepromowaniem.

3. Realizacja zdań wychowawczych, profilaktycznych i dydaktycznych szkoły

5. Realizacja zadań klasowych i wnioski rodziców na przyszły rok szkolny

6. Zaopiniowanie przez Radę Rodziców:

- Szkolnego Zestawu Programów Nauczania,

- Szkolnego Zestawu Programów Wychowania Przedszkolnego,

- Szkolnego Zestawu Podręczników

na rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

20.06.2016r.

godz. 16:00

poniedziałek

Spotkanie z Radą Rodziców.

  1. Podsumowanie pracy za rok szkolny 2015/2016
  2. Wnioski do pracy na rok szkolny 2016/2017
  3. Przedstawienie informacji z realizacji nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2015/2016

 

 

 

Szukaj
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: blog hosting top famous people Valid XHTML and CSS.