forex trading logo

Początki szkoły
Historia szkoły ściśle wiąże się z datą założenia wsi, z rokiem 1765. pierwszą szkołę wybudowano we wschodniej części Niegosławia w pobliżu kościoła. Do szkoły uczęszczały dzieci z rodzin o wyznaniu kalwińskim. Luteranie posyłali swe dzieci do szkoły w Drezdenku. Na początku XX wieku zbudowano w Niegosławiu jedną szkołę dla obu wyznań. Szkoła mieściła się na miejscu obecnie istniejącej. Był to budynek złożony z 6 izb.

Lata czterdzieste
W czasie przemarszu Armii Czerwonej, w styczniu 1945 roku, budynek szkolny został spalony. Przed władzą powiatową i lokalną stanęło poważne zadanie - uruchomienie szkoły. Gorączkowo poszukiwano budynków do zaadoptowania na szkołę. Wybór padł na budynki z obecnymi numerami 13, 14, 15. przy pomocy rodziców urządzono cztery izby lekcyjne, kancelarię i dwa mieszkania dla nauczycieli.  Kierowniczką szkoły została pani Stefania Trzcińska. Pierwsze zapisy przeprowadzono w lipcu i sierpniu 1945 roku. 3 września 1945 roku nastąpiło uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Od roku 1949 szkoła stała się szkołą 7 oddziałową. Rozpoczęła się walka z alfabetyzmem, podjęto się nauczania dorosłych i w ciągu dwóch lat zadanie wykonano.

Lata pięćdziesiąte
Następował dalszy rozkwit szkoły. Klasy liczyły po 30 uczniów i więcej. Otwarto filię w Lipnie dla klas I - III. Działała ona do roku 1958/1959. w 1959 roku wybudowano nową szkołę w Niegosławiu. Było w niej 6 izb lekcyjnych, mała sala gimnastyczna, pokój nauczycielski, kancelaria, izba woźnego i szatnie, toalety znajdywały się na zewnątrz. Uroczyste otwarcie nastąpiło 5 września 1959 roku. Dyrektorką nowej szkoły została pani G. Biniaś. W szkole pracowało 8 nauczycieli. Łącznie uczyło się 231 dzieci z Niegosławia, Lipna, Marzenina, Czartowa. Z istniejącej szkoły w Karwinie do Niegosławia przechodziły dzieci po ukończeniu czwartej klasy. W roku 1958 przy szkole powstała Szkoła Przysposobienia Rolnego, która istniała 10 lat i ukończyło ją 185 uczniów.

Lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte
W roku szkolnym 1960/1961 w szkole uczyło się 289 uczniów. W roku 1962 przy szkole powstało pierwsze ognisko przedszkolne. Celem jego było wyrównanie szans oraz stworzenie równego startu w edukacji szkolnej dzieci wiejskich. Kontynuowano pracę nad rozwijaniem zainteresowań i umiejętności uczniowskich dążąc do osiągania szkolnych sukcesów. Szkołą kierował wówczas dyrektor S. Przybysz, który swe obowiązki pełnił w historii szkoły najdłużej, jego wysiłki pamięta wielu dorosłych już uczniów i liczne grono pedagogów.

Lata osiemdziesiąte
W latach 1984 - 1985 liczba oddziałów wzrosła, do 18, co było powodem podjęcia decyzji o rozbudowie szkoły. Inicjatorem tego przedsięwzięcia był ówczesny dyrektor A. Dukaczewski, jego zapał i oddanie sprawie doprowadziło do finału rozbudowę szkoły w 1990 roku. Wszyscy z zadowoleniem rozpoczęli pracę w nowych, przestronnych pomieszczeniach, a zajęcia mogły kończyć się o wcześniejszych godzinach.

Lata dziewięćdziesiąte
Gdy w roku 1990 nowy budynek szkoły zaczął funkcjonować, znajdowało się w nim 8 izb lekcyjnych, świetlica, pomieszczenia na bibliotekę szkolną, czytelnię i toalety na górnym korytarzu. Plany związane z otwarciem stołówki szkolnej nie zostały zrealizowane z powodu braku środków finansowych. Niestety lata dziewięćdziesiąte przyniosły niż demograficzny, co przyczyniło się do zmniejszenia liczebności klas. Reforma oświatowa spowodowała, że szkoła ośmioklasowa stała się sześcioklasową. Nowy budynek szkoły w pełni zaspakajał potrzeby lokalne, dlatego pod koniec lat dziewięćdziesiątych  (1990 rok) starą część szkolnego budynku została zamknięta.

Lata dwutysięczne
Nowy budynek szkoły funkcjonował, jednak wymagał dalszych prac związanych z adaptacją. Pod kierownictwem obecnie pełniącej funkcję dyrektora szkoły Urszuli Kasper, przeprowadzono wiele prac remontowych. Powstały nowe sale lekcyjne (sala komputerowa, sala gimnastyczna, sala do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej), obiekt szkoły został wymalowany, powiększono i unowocześniono bazę szkoły (pomoce, księgozbiór, komputery. Obecnie w szkole uczy się 82 uczniów, pracuje 10 nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin oraz 3 na część etatu. Uczniowie szkoły mają szansę nauki języka niemieckiego od klasy III, a dążyć będziemy aby stworzyć taka możliwość od klasy pierwszej. Wysoka jakość pracy szkoły przekłada się na sukcesy uczniów. Uczniowie klasy VI w ubiegłym roku szkolnym osiągnęli najwyższy wynik sprawdzeniu zewnętrznego. Uczniowie klas młodszych zdobyli 3 pierwsze miejsce w konkursie "Mój las". Wielu uczniów osiąga laury w skali powiatu i województwa na zawodach sportowych (biegi przełajowe, kolarstwo szosowe). Aktualne działania zmierzają nadal do poprawy jakości pracy, unowocześnia bazy szkolnej, podnoszenia estetyki budynku i otoczenia, aby wielkimi krokami przeprowadzić uczniów przez XXI wiek.

 

Szukaj
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: blog hosting top famous people Valid XHTML and CSS.