forex trading logo

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

Julia Roszak

 

Wiktoria Kwiecińska- zastępca

Krystian Jankowski

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: Anna Kasper

 

 

Samorząd Uczniowski działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną i zaopiniowany przez Organy Samorządu Uczniowskiego. Corocznie  opracowywany jest harmonogram działań.

Cele główne to:

  • dostarczanie wiadomości potrzebnych do sprawowania kontroli nad zachowaniami agresywnymi,
  • uwrażliwienie uczestników konkursu na sygnały ostrzegawcze mówiące o predyspozycjach agresywnych u niektórych uczniów,
  • zwiększenie świadomości, że sytuacje konfliktowe należy rozwiązywać poprzez rozmowy,
  • uczenie się umiejętności obrony przed naciskami otoczenia,
  • dobre zachowanie bez używania przemocy,
  • zwrócenie uwagi na znaczenie pozytywnego stosunku do siebie i dobrych kontaktów z innymi.
 

Szukaj
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: blog hosting top famous people Valid XHTML and CSS.